מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

דוחות מס שכירים

דוחות מס שכירים

קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים מחויבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיהם למס הכנסה. נהוג לחשוב כי עצם היותם שכירים לא קיימת חבות בהגשת דו"ח. למעשה כל אדם שהוא תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס והכנסתו עלתה על סכום מסוים או כל תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת במס באץ חייבים בהגשת דו"ח. נשאלת האלה מדוע לא מגישים כולם דוחו"ת שנתיים? התשובה היא שקיימים פטורים מהגשת הדו"ח במקרים מסוימים.

מי פטור מהגשת דו"ח מס לשכירים

הפטורים מהגשת הדו"ח הינם:
1. יחיד תושב ישראל בעל הכנסות ממשכורת בלבד הנמוכים מסכום התקרה לאותה שנת מס לרבות קצבאות ומענקי פרישה.
2. יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס הינה מדמי שכירות למגורים ובתנאי שלא עלתה על התקרה המותרת.
3. יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו היתה מקצבת חוץ.
4. יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה מריבית והיא נמוכה מהתקרה
5. יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה מניירות ערך וסכומם אינו עולה על התרה המותרת.

חייבים בדיווח:
1. שכירים העובדים במספר מקומות עבודה ולא ביצעו במהלך השנה תאום מס- הכנסתו של יחיד ממשכורת מכמה מקומות עבודה נחשבת לצורך מס כהכנסה אחת ובכדי למנוע כפל מדרגות מס ניכוים וזיכויים עליו לבצע תאום מס , במידה ולא בוצע תאום מס עליו להגיש דו"ח שנתי.

2. שכירים בעלי הכנסות גבוהות- שכיר בעל ההכנסות ממשכורות העולות על התקרה לאותה שנת מס
חייב בהגשת דו"ח.

3. יחיד שהוא בעל שליטה בחברה- בעל שליטה הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לבדו או ביחד עם קרובו ב – 10 % לפחות מהון המניות /כוח ההצבעה / זכות ברווחים או מחזיק בזכות למנות מנהל בחברה.

4 . בעל נכסים בחו"ל – מי שיש לו נכס חוץ מדובר גם במזומנים בבנק בסך בעולה על 1.5 מליון.

5. כל מי שנתבקש לעשות כן על פי בקשת מס הכנסה

לא בטוח אם עליך להגיש דוח מס או לא? צור קשר לקבלת ייעוץ