מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

המדיניות המוניטרית של בנק ישראל

המדיניות המוניטרית של בנק ישראל

לבנק ישראל יש תפקידים רבים ומגוונים, אך שני התפקידים המרכזיים של גוף חשוב זה הם לשמור על יציבות המחירים בישראל ולשמור על הערך של השקל. למעשה, שני התפקידים הללו הם שני הצדדים של אותו המטבע. תפקידים חשובים נוספים של בנק ישראל הם לעשות ככל שניתן על מנת שתהיה במשק צמיחה מתמדת, לצמצם פערים חברתיים ולדאוג לכך שרמת האבטלה תהיה כמה שיותר קטנה.

על בנק ישראל לדאוג לכך שהמערכת הכלכלית בישראל תהיה יציבה ככל האפשר

גם בשנים של משברים כלכליים באירופה ובארה"ב. התחום של בנקאות ושוק ההון הוא תחום רחב ומגוון, ויש לו נגיעה בכל התחומים הללו. אין כל ספק כי לשמירה על מדיניות מוניטרית חכמה, יעילה וחסרת פשרות, יש השפעה גדולה על המשק בישראל ולכן בנק ישראל הוא גוף כה משפיע. בכתבה זו נפרט מעט אודות המדיניות המוניטרית של בנק ישראל.

המטרות המרכזיות של בנק ישראל

מבין המטרות הרבות של בנק ישראל, ניתן למנות כמה חשובות במיוחד – מניעת אינפלציה גבוהה, שמירה על יציבות המחירים, שמירה על רמת אבטלה נמוכה, שמירה על ערך השקל וכמובן – צמצום הפערים החברתיים. חלק מהמטרות הללו לעיתים סותרות אחת את השניה, ולכן לא תמיד מצליח בנק ישראל להגשים את כל המטרות שלו. לגבי האינפלציה, נגיד בנק ישראל בשנים האחרונות (סטנלי פישר הנחשב לאחד מאנשי המקצוע הטובים בעולם בתחום זה), עושה הכל על מנת שהאינפלציה לא תנסוק לשמיים. הנגיד הכריז לא פעם כי זוהי אחת מהמטרות המרכזיות של בנק ישראל והוא עושה זאת באמצעות מדיניות מוניטרית חכמה, שיש לה תוצאות בשטח (האינפלציה בישראל אכן נמוכה מאוד בעשור האחרון). כמעט כולם מסכימים כיום כי אינפלציה גבוהה היא דבר לא טוב, אשר גורם לחוסר ודאות ולאי יציבות כלכלית. לכן, בנק ישראל פועל בכל הדרכים שהוא מוצא לנכון על מנת לשלוט באינפלציה ולגרום ליציבות מחירים בישראל. חשוב להבין כי אינפלציה גבוהה וחוסר ודאות לגבי רמת המחירים (בכל מדינה, לא רק בישראל), פוגעת מאוד לטווח ארוך, מעלה את חוסר הוודאות במשק ולא פעם גם פוגעת בדירוג האשראי של המדינה. לכן, המדיניות המוניטרית של בנק ישראל אמורה לגרום לכך ששיעור העלייה השנתי של המדד יהיה נמוך יחסית (בין אחוז לשלושה אחוזים), והבנק חותר כל הזמן למען מטרה זו.

כיצד עושים זאת

כמובן שזוהי משימה לא פשוטה כלל וכלל, אך לבנק ישראל יש לא מעט כלים לכך. כלי המדיניות העומדים לרשות בנק ישראל הם מגוונים, אך אין ספק שהכלי המרכזי הוא קביעת הריבית המוניטרית לטווח הקצר. המדובר כמובן בריבית בנק ישראל, הנקבעת על ידי הבנק עצמו, ויש לה השפעה מכרעת על יציבות המחירים במשק. ריבית בנק ישראל (הנקבעת מדי חודש), היא הבסיס לריבית של הבנקים ולריבית על הפיקדונות והחסכונות של הציבור. בנק ישראל קובע את הריבית בהתאם למצב במשק, ובמטרה לשמור על אינפלציה נמוכה, על פי היעדים של הבנק. לריבית זו יש השפעה על תחומים רבים במשק הישראלי – היקף ההוצאות של הציבור, היקף החסכונות והפיקדונות, היקף המשכנתאות וכמובן – רמת המחירים במשק. בדרך כלל, כאשר האינפלציה עולה יותר מהמצופה, בנק ישראל מעלה את הריבית, ואילו בתקופות של קיפאון, כאשר אין חשש לאינפלציה גבוהה, בנק ישראל מוריד את הריבית.

לסיכום, מטרת המדיניות המוניטרית של בנק ישראל היא לגרום ליציבות כלכלית, אינפלציה נמוכה ורמת מחירים סבירה, על מנת שהמצב הכלכלי בישראל יהיה טוב, הן יחסית לעולם והן ביחס לשנים קודמות בישראל. אין ספק כי זהו תפקיד חושב מאוד, ולכן, לאיכות של אנשי המקצוע של בנק ישראל, ובראשם הנגיד, יש חשיבות רבה!