מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

להתמודד עם מדרגות המס לשנה הקרובה

כדי להתמודד עם ההכנסות השונות של העובדים וניכויי המס שלהם בצורה שוויונית, המדינה החליטה על מדרגות מס שיקבעו את שיעורי הניכויים הנרחבים אותם ישלמו השכירים והעצמאים. 

מדרגות המס יכולות להשתנות בכל שנה בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים. חשוב לציין שחישוב מדרגות המס פועל באופן פרוגרסיבי, כלומר יש יחס ישר בין גובה ההכנסה ובין המס שצריך לשלם עליה. אופי מס ההכנסה מבקש להקל על השכבות החלשות באוכלוסיה ובאופן שכזה להקטין את הפערים הכלכליים והחברתיים.

מהן מדרגות המס הקיימות בארץ

בנושא של מדרגות מס 2014 היא שנה שבה יעודכנו מדרגות המס ואחוזי מס שונים ייגבו מסכומים הנקובים בחוק. חשוב לציין כי עדכון מדרגות המס מעוגן בפקודת מס ההכנסה עליה אמונה הכנסת וכאשר נקבעות המדרגות מתחשבים חברי הכנסת במצב הכלכלי-חברתי הקיים ופרמטר חשוב המשליך את החלטות הכנסת על תקציב המדינה. משמעות השינוי והעדכון של מדרגות המס היא ניצול היכולת הכלכלית המקסימאלית של תושבי המדינה השכירים (בעיקר) והעצמאים לטובת יכולתה וחוזקה של המדינה כשלטון. ניתן לומר כי עדכון מדרגות המס לשנת 2014 העלה את אחוזי המס ואם לדוגמא בשנת 2013 על שכר של 5,280 ₪ ומטה היו משלמים 10% מס הכנסה, ב-2014 המס יהיה 11%. לאור בחינות של הנושא הודיע שר האוצר על ביטול העלאת מדרגות המס, נכון לעכשיו.

להבין אחריות אזרחית וכלכלית מהי

ניכויי המס מתלושי המשכורת הם חלק מאוד מתסכל ולא אחת נדמה שמורידים סתם ויותר מדי. לא תמיד פשוט וקל להבין את המניעים העומדים מאחורי כל עדכון של מדרגות מס ועל אחת כמה וכמה כאשר העדכון הוא דווקא למעלה ולא ההיפך. חשוב מאוד לדעת במקביל שאין העדכון מחייב את האזרחים למצוא עבודות עם שכר נמוך כדי לשלם פחות מס הכנסה ואם ההכנסה גבוהה ומס ההכנסה גבוה בהתאם, מדובר בחוזק הכלכלי של מדינה המושתתת על האזרחים, על היכולת לבסס את הכלכלה באמצעות הפרשות כספיות על פי חוק.

לשמור תמיד על מודעות חברתית

כיום כבר ניתן להבין שיש קשר מאוד חזק וישיר בין ניכויי המס ובין השוויון בין השכבות באוכלוסיה. בין אם מדובר על גזירות כלכליות נרחבות ובין אם מדובר רק על מדרגות מס 2014 תהיה שנה שבה כל אזרח יידרש להצמיח ולפתח מודעות למצב והבנה בסיסית בכלכלה הלאומית. כרגע מדרגות המס לא עודכנו ובוטלו – יש לכך משמעות גורלית.