מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

לדעת לקרוא את תלוש המשכורת

בישראל יש את מי שמוגדרים כעצמאיים והכנסתם מחושבת באופן נפרד. לעומתם יש את אלה המוגדרים כשכירים והמשכורת מגיעה בצירוף תלוש המשכורת. 

תלוש המשכורת הינו מסמך רשמי ואף משפטי לכל דבר ואין אפשרות למעסיק לשלם לעובדים שלו ללא תלוש מכורת, כאשר מי שעושה זאת עובר על חוק הגנת השכר. לא משנה באלו סוגי תלוש משכורת משתמשים, מדובר במסמך המוגש לכל עובד באופן אישי וחסוי, לרוב במעטפה אטומה, כאשר בתוך התלוש מצוינים כל פרטי השכר.

החלק הראשון של התלוש

בחלק הראשון מצוינים פרטי העובד והמעביד. פרטי העסק שבו העובד מועסק, כולל פרטי החשבון אליו מופקדת המשכורת. אם מדברים גם על סוגי תלוש משכורת שונים כמו שכר עובדים או אישורים לשכר סופרים, שכר מרצים וכיוצא בזה, תמיד חייב להיות ציון ואישור הפרטים הללו על מנת שניתן יהיה לזהות את בעל התלוש. סוגי תלוש המשכורת לרוב אינם קיימים בהמוניהם, אלא מדובר על פורמט עיקרי שמתאים לכל אחד ומשתנה מעט בעיצוב.

החלק השני של התלוש

בחלק הזה מפורטות כל ההכנסות. החישובים המצוינים הם תוצאה של חישוב מספר ימי העבודה בחודש כפול השכר השעתי. מעבר לכך, בחלק זה מצוינות גם תוספות נוספות שהעבודה מקבל במסגרת הסכם העבודה בינו ובין המעסיק, כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, ביטוחים, טלפון ועוד. החלק השני מחולק לשניים באופן עקרוני, כאשר ההכנסות כולם בחלק הראשון ובחלק השני מתוארים הניכויים. הסכום שיורד לטובת הביטוח הלאומי ומס ההכנסה, מס הבריאות וניכויים אחרים המוגדרים גם הם מתוקף הסכם העבודה עם המעסיק, כמו ניכויי רכב חברה ועוד.

החלק השלישי של התלוש

בחלק זה מפורטים כל החישובים המצטברים של העובד, בין אם מדובר על ימי המחלה העומדים לזכותו, ימי החופשה שהוא זכאי להם, כמו גם החישובים המצטברים של ההפרשות השונות לקופות הפנסיה, הגמל וההשתלמות. יש חשיבות מאוד גדולה לחלק הזה, משום שעם נתוני התלוש המצוינים כאן ניתן לבצע חישובים מול מס ההכנסה, שכן הנתונים שהצטברו מחושבים במצטבר מחודש ינואר של אותה השנה.