מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

ייעוץ נדל"ן להפחתת היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה, הנדרש מבעל מקרקעין או חוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית. היטל זה מגלם את עליית שווי המקרקעין של הנכס בעקבות אישור תכניות נדל"ן. 

החובה לתשלום ההיטל היא על הבעלים או החוכר לדורות, אך ניתן לקבוע בחוזה מכר, כי הקונה ישלם אותו. על כל פנים, זהו הסדר פנימי בין הצדדים, והוא אינו מחייב את הוועדה המקומית בבואה לדרוש את ההיטל.

בעזרת ייעוץ נדל"ן ניתן להפחית בצורה משמעותית את גובהו של היטל השבחה. על מנת להבין כיצד עושים זאת, יש להכיר את המקרים בהם ההיטל נדרש. באופן כללי, ההיטל לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים:

-        תכנית בניין עיר

-        אישור הקלה

-        אישור שימוש חורג

מי שהוא בעל המקרקעין ביום מתן האישור חייב בתשלום ההיטל. במילים פשוטות, ניתן לקבוע כי מדובר על מס בו נושאים האזרחים בגין פעילותה של הוועדה המקומית. בעל המקרקעין הוא זה שמרוויח מאישור התכניות, אך גם רשויות המס של המדינה זכאיות לתשלום.

שיעור ההיטל ודרכים להפחתתו

השיעור של היטל השבחה עשוי להגיע לפי שניים מסכום שאר המיסים המוטלים על רווחי הון. יחד עם זאת, ניתן ואף רצוי להפחית את גובה ההיטל באמצעות ייעוץ נדל"ן מקיף. הדרך היעילה ביותר להפחית את גובה ההיטל היא להשתמש בשומה הנגדית. הייעוץ בוחן האם שווה להימנע מניצול מלוא ההשבחה בתכנית החדשה, בודק למי שייכות הזכויות, ובוחן האם בנכסים על אדמות מנהל מקרקעי ישראל ניתן לקבל חלק מההיטל בחזרה לפי טיב החוזה, ובמידה ולא נעשה היוון.

עוד בדיקה המתבצעת במקביל אל ייעוץ נדל"ן מתייחסת אל רצף של תכניות משביחות. כאשר קיים רצף כזה, מומלץ לבדוק האם לא קיימות תכניות פוגעות. כאשר בעת מימוש זכויות הבנייה העלויות גבוהות מההיטל, יש להביא בחשבון את עלויות ההתאמה בשומה הנגדית. יתרה על כך, שווי של מקרקעין עשוי להשתנות עקב ציפייה לשינויים בתכנית. רק ייעוץ נדל"ן יכול להתייחס אל היטל השבחה בצורה אובייקטיבית, ולפרוש בפני הלקוח את כל האפשרויות העומדות בפניו.

מתי אפשר לקבל פטור מלא

גולת הכותרת של ייעוץ נדל"ן הוא פטור מלא מתשלום היטל. על קצה המזלג, אלו המקרים בהם ניתן לערוך ייעוץ וליהנות מפטור:

-        השבחה במקרקעין למגורים המצויים בשכונת שיקום

-        השבחה למגורים המצויים ביישוב עליו הוכרז כי לא יחול היטל

-        השבחה למגורים הנכללים באיזור שיקום כמשמעותו בחוק פינוי ובינוי של איזורי שיקום

-        השבחה של מוסד לחינוך, תרבות, דת וכדומה

-        השבחה במקרקעין המשמשים לבניה של דירות מגורים או להרחבתן ובהינתן זכאות של בעל הדירה לאחת מתכניות הסיוע של משרד השיכון

לסיכום, הדוגמאות המופיעות לעיל מוכיחות עד כמה חשוב לערוך ייעוץ נדל"ן. שירותי הייעוץ הללו מספקים מידע בגין עסקאות נדל"ן בכל רחבי הארץ, ויכולות לחסוך המון הוצאות על היטל השבחה ומיסים נוספים.