מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

הסכם פנסיה מקיפה חובה לכלל המשק

הסכם פנסיה מקיפה חובה לכלל המשק

בתאריך 01/01/08 נכנס לתוקפו הסכם מחייב פנסיה חובה לכל עובד. מאמר זה מסכם את משמעות ההסכם מבחינת המעסיק (והעובד) – כל מה שאתה צריך לדעת על חובתך כמעסיק עבור החיסכון הפנסיוני של העובדים שלך

על מי חל ההסכם:

 • יחול רק על עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב, מכוח הסכם קיבוצי
  כללי ,הסכם קיבוצי מיוחד ,הסדר, הסכם אישי וכ'.
 • חובת הביטוח תחול על כל העובדים החל מגיל 21 לגבר ואשה מגיל 20.
 • חובת הביטוח תחול על כל העובדים עד גיל פרישת חובה גיל 67 לגבר ואשה.
 • ההסכם חל על כל העובדים שמועסקים ב-01/01/08 תשעה חודשים ויותר, שאין להם הסדר פנסיוני, יהיו זכאים לתחילת ביצוע ההפרשות כבר ביום 01/01/08.
 • כל עובד אחר יהיה זכאי לביצוע ההפרשות בתם 9 חודשי עבודה.
 • עובד שיתחיל לעבוד ויש לו כבר ביטוח פנסיוני לפי חוק זה יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון אך בצוע ההפרשות יהיה לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבי (או תם שנת המס-כמוקדם מביניהם).

בחירת ההסדר

 • לעובד תעמוד הזכות לבחור בהודעה בכתב למעסיקו את קרן הפנסיה או קופת  הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח תוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו.
 • במידה והעובד לא יבחר בפרק הזמן הזה, המעסיק יהיה חייב לבטחו בקרן פנסיה  מקיפה חדשה.

ההסכם קובע

 • הביטוח הפנסיוני יהיה קצבתי ויכלול כיסוי גם למוות ונכות.
 • ההסכם קובע כי הכספים שהמעביד יעביר בגין רכיב פיצוי פיטורין , יבואו "במקום" פיצוי פיטורים, בגין השכר,התקופות, השיעורים והרכיבים בגינם הופרשו.
 • בתמורה כספי פיצוי הפיטורים , יישארו בידי העובד ולא יוחזרו למעסיק.

שיעורים תשלומים והפרשות

 • ההפרשות יבוצעו בפריסה ל-5 שנים במועדים הבאים:
 • החל מיום 01/01/08 ואילך עובד ומעביד – 2.5%
 • החל מיום 01/01/09 ואילך עובד ומעביד – 5%
 • החל מיום 01/01/10 ואילך עובד ומעביד – 7.5%
 • החל מיום 01/01/11 ואילך עובד ומעביד – 10%
 • החל מיום 01/01/12 ואילך עובד ומעביד – 12.5%
 • החל מיום 01/01/13 ואילך עובד ומעביד – 15%
 • השיעורים ישולמו באופן הבא:
  1/3 העובד לתגמולים , 2/3 מעביד מחולק ל-1/3 תגמולים ו-1/3 פיצוים.

סכומים ותקרות

 • השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפי חוק פיצוי פיטורים , הכולל את שכר הבסיס וכן כל התוספות הקבועות.
 • תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

בכבוד רב,
רו"ח מור ראובן