מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

הגשת דוחות שנתיים

מגדילים את הרווחים על ההכנסות מזעור מס – מקטינים לך את נטל המס מעבר במסלול הירוק של מס הכנסה שירות דו"ח שנתי מהיום למחר

 דוחות שנתיים

מה זה דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי הוא הפנים שלך מול רשויות המס. גובה המקדמות, אחוזי המס שתשלם, תשלומי ביטוח לאומי, מבט העל על הרווחיות של העסק – כל אלה מיוצגים בדוח השנתי או במאזן החברה, ולכן קריטי שהדוח השנתי שלך יהיה ערוך נכון ומגובה בכל המסמכים הנדרשים לעת ביקורת מס.כמו כן ישנה חשיבות גבוהה למועד הגשת הדוח השנתי. בעוד שניתן להגיש את הדוח השנתי עד הרבעון האחרון בשנה, המומלץ הוא להגישו מוקדם ככל הניתן, על מנת לקבל תמונה פיננסית נכונה על העסק. כמו כן דיווח מוקדם לרשויות מבטיח הכנה מראש וסנכרון של אחוז המקדמות והביטוח הלאומי ופחות הפתעות שליליות ו"מכות" כספיות בסוף השנה.

חברות, מוסדות ללא כוונת רווח , עצמאים ושכירים מסוימים נדרשים להגיש דוחות שנתיים לרשויות המס הכוללים בין היתר אצל חברות ומלכרים את הדוחות הכספיים, ואצל עצמאים את דוחות הרווח והפסד.

הדוחות הכספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית. הדוחות הינם דוחות שמשקפים את הפעילות העסקית של המדווח הכוללים את הכנסותיו והוצאתיו מהם נגזרת חבות המס.

הדוחות הכספיים הינם כלי ניהולי חשוב התורם ליכולת הניתוח והערכות ביצועים שונות בתחום התפעולי ובתחום הפיננסי.

קיימים הבדלים בין הדוחות כאשר יש לציין כי בהתאם לתיקון 161 התווסף הדו"ח המקוון. הדוחות הינם לתקופה שנתית שהיא החל מ- 1 לינואר ועד ל- 31 בדצמבר של אותה שנה.

דוחות שנתיים אלו יוגש לרשויות המס במידה והם מיוצגים על ידי רואה חשבון על פי תאריכי  האורכות שנקבעו למשרד המייצג, כאשר חברות חייבות במשרד רואי חשבון מייצג.